BOOM is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden.

Contractenrecht Het adviseren over het opstellen, adviseren of beoordelen van contracten, en het procederen in verband met het beëindigen of niet nakomen van een contract. Denk aan arbeidsovereenkomsten, een overeenkomst van geldlening of opdracht,een koop / verkoopovereenkomst of overnamecontracten.

Ondernemingsrecht Advisering over alles dat met een onderneming te maken heeft. Bijvoorbeeld of u voor een VOF, maatschap of CV moet kiezen. Of als u een BV opricht en een aandeelhoudersovereenkomst, managementovereenkomst of bestuursbesluit nodig hebt of als daar over geprocedeerd moet worden.

Algemene Voorwaarden Het opstellen en beoordelen van en adviseren over algemene voorwaarden.

BOOM is aangesloten bij Advocabo.

Advocabo is een internationaal netwerk van kwaliteitsadvocaten. Met 34 leading lawyers en in totaal 93 advocaten die werkzaam zijn binnen de aangesloten kantoren, is Advocabo een organisatie van advocaten die kwalitatief hoogstaande dienstverlening leveren op een breed scala aan rechtsgebieden.

BOOM kan cliënten daardoor ook bijstaan op die rechtsgebieden die zij niet zelf in huis heeft. De cliënt weet daardoor dat hij die kwaliteit krijgt waar hij recht op heeft.

Meer informatie over Advocabo vindt u op www.advocabo.com

—————————————————————————————————–

Mr. Nico van den Boom heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Contractenrecht
Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

—————————————————————————————————–
Mr. Nico van den Boom has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):
Contract law
Corporate law

Based on this registration, he is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

Rechtsgebieden Advocabo advocaten

   • Agrarisch recht
     • Algemene Voorwaarden
       • Arbeidsrecht
         • Asiel- en vreemdelingenrecht
           • Auteursrecht
             • Belastingrecht
               • Bestuursrecht
                 • Bouwrecht
                   • Burgerlijk Procesrecht
                     • Erfrecht
                       • Fiscaal strafrecht
                         • Civiel recht
                           • Contractenrecht
                             • Gezondheidsrecht
                               • Handelsrecht
                                 • Huurrecht
                                   • Incassorecht
                                    • Insolventierecht

                                     • Koop
                                     • Internationaal recht
                                     • Intellectueel eigendomsrecht
                                     • Invorderingsrecht
                                     • Letselschade
                                     • Omgevingsrecht
                                     • Ondernemingsrecht
                                     • Onroerend-goedrecht
                                     • Personen- en familierecht
                                     • Slachtofferhulp
                                     • Sportrecht
                                     • Strafrecht
                                     • Vastgoedrecht
                                     • Vennootschapsrecht
                                     • Verbintenissenrecht
                                     • Vervoersrecht
                                     • Verzekeringsrecht
                                     • Zedendelicten